تحقیق کلمات کلیدی در سئو: راهنمای کامل ( آپدیت 2021 )

تحقیق کلمات کلیدی در سئو: راهنمای کامل ( آپدیت 2021 )

تحقیق کلمات کلیدی در سئو قبل شروع سئو SEO باید انجام شود. اهمیت تحقیق کلمات کلیدی در این است که شما باید قبل از تولید محتوا بدانید کاربر مدنظر شما چه کلمه ای را جستجو می کند تا به محصول و خدمات شما برسد.

 

برای نگارش این مقاله از منابع زیر استفاده کردم.

https://backlinko.com/keyword-research

https://ahrefs.com/blog/keyword-research