8 گام برای افزایش فروش و تاثیر تبلیغات در اینستاگرام

8 گام برای افزایش فروش و تاثیر تبلیغات در اینستاگرام

8 گام برای افزایش فروش و تاثیر تبلیغات در اینستاگرام

 

یافتن رسانه یا صفحات مرتبط با کسب وکار

یافتن نرخ Engagement

پرسونای مخاطبان

تبلیغ مرتبط با پرسونای مخاطب
به طور مثال اگر می خواهیم در یک صفحه فیلم و سریال تبلیغ خود را منتشر کنیم، بایستی به پرسونای مخاطب توجه بسیاری داشته باشیم

ساخت محتوای تبلیغاتی مرتبط با ترند روز

زمان درست انتشار

A/B تست و آنالیز

خلاقیت و جلوگیری از تکرار

سخن پایانی

تمام گام هایی که در مقاله توضیح داده شد را در پروژه های مختلف انجام داده و نتیجه بسیار عالی گرفته ام. در تبلیغات صرف داشتن پول دلیل موفقیت نخواهد بود بلکه می توان با تحلیل و آنالیز به همراه خلاقیت به نتایج عالی دست پیدا کرد. در کمپین های تبلیغاتی مختلف گام‌های ذکر شده را برای هر تبلیغ طی می کردم و نتیجه بسیار خوبی می گرفتم. نکته مهم که جلوگیری از تکرار یک مدل تبلغاتی